Cơ hội và thách thức cho MBLand Holdings trên trường quốc tế

Ngày 16/02/2016 đại diện 12 nước trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương chính thức ký kết hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương, mang đến những cơ hội và thách thức lớn cho các doanh nghiệp bất động sản nói chung và toàn ngành kinh tế nói riêng. Tập đoàn MBLand đã có những nhận định và chuẩn bị kỹ càng cho việc này.

Hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương viết tắt là TPP, được thành lập vào tháng 2 năm 2016 do các bộ trưởng thương mại của 12 nước trong cộng đồng châu Á Thái Bình Dương ký kết tham gia trong đó có: Ốt-xtrây-lia, Bru-nây, Ca-na-đa, Chi-lê, Nhật Bản, Ma-lai-xi-a, Mê-hi-cô, Niu Di-lân, Pê-ru, Xinh-ga-po, Hoa Kỳ và Việt Nam… Hiệp ước này đã giúp xóa bỏ giới hạn về mặt lãnh thổ để các quốc gia có thể hợp thành một cộng đồng kinh tế rộng lớn. Các doanh nghiệp tham gia vào hiệp định này có nhiều cơ hội phát triển, quốc tế hóa thương hiệu của mình. Bên cạnh những cơ hội phát triển, những thách thức cần phải vượt qua cũng không ít.

Khi nước ta chính thức tham gia Hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), tập đoàn MBLand Holdings cũng có rất nhiều cơ hội để quốc tế hóa thương hiệu bất động sản hàng đầu Việt Nam, có cơ hội lớn trong việc tham gia đầu tư các dự án bất động sản ngoài nước. Ông Vũ Thành Huế tổng giám đốc MBLand cho biết. Hiện nay, MBLand là một trong những doanh nghiệp có nhiều hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau như: đầu tư tài chính, bất động sản… việc gia nhập TPP là một cơ hội tốt để doanh nghiệp có thể quốc tế hóa thương hiệu của mình vẫn biết rằng quá trình để thành công sẽ có rất nhiều thách thức. Trước mắt, MBLand sẽ cố gắng tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường đầu tư.

Ông cũng cho biết: theo ông, việc mở rộng thị trường ra quốc tế, các doanh nghiệp bất động sản cần có hậu phương vững chắc về tài chính, tìm kiếm các dự án phù hợp với khả năng và tìm kiếm được đối tác thích hợp ở các quốc gia khác.

Được biết, Công ty mẹ của MBLand Holdings tức Ngân hàng Cổ phần Thương mại MB đã có những hỗ trợ rất tốt cho doanh nghiệp về tài chính, đây cũng là một trong động lực lớn lao để Mbland Holdings tự tin trong vấn đề lựa chọn đối tác và tìm kiếm cơ hội đầu tư trên trường quốc tế.

Cho đến nay, MBLand Holdings đã và đang là đối tác của rất nhiều quỹ đầu tư và nhiều thương hiệu bất động sản lớn trong TPP. Qua đó, tập đoàn đã từng bước phát triển và quốc tế hóa thương hiệu bất động sản hàng đầu Việt Nam – MBLand Holdings.