Giải quyết tình trạng giá bong bóng trên thị trường BĐS

Bộ xây dựng đã gửi lên Thủ tướng bản trình để đề nghị phê chuẩn kế hoạch chiến lược phát triển thị trường nhà đất. Bản kế hoạch nêu rất chi tiết về tình hình trầm lắng của các sàn giao dịch, số lượng sản phẩm bất động sản tồn kho lớn, cũng như các khó khăn mà các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực này đang gặp phải. Bên cạnh đó, bản kế hoạch cũng nhắc đến tình hình đầu cơ của các đơn vị thầu nhỏ lẻ vào thị trường này đang tăng cao và hiện tượng cho, xin các dự án vẫn còn rất bất cập.

Thổi giá bất động sản

Giải quyết tình trạng giá bong bóng trên thị trường bất động sản (Ảnh: Tuổi trẻ)

Xét trên mặt bằng chung thì các căn hộ chung cư đặc biệt là tại những đô thị lớn vẫn được giao bán với mức giá cao. Các căn hộ có diện tích vừa và nhỏ thường rất ít trên thị trường nhưng lại có lượng cầu cao, tình trạng này gây ra sự mất cân bằng trong cơ cấu của các sàn giao dịch. Hiện nay, các nhà đầu tư vẫn tiếp tục nắm giữ quyền chi phối thị trường đất đai. Bên cạnh đó thì thực trạng thiếu tập trung nguồn vốn vẫn đang tiếp diễn do chưa có những chính sách hỗ trợ từ các tổ chức tin dụng phi ngân hàng khác.

Trong chiến lược phát triển bất động sản được trình lên xét duyệt, bộ Xây dựng cũng đã đề ra rất nhiều phương hướng để giải quyết sự lệch pha giữa cung và cầu nhằm ổn định cơ cấu của thị trường bất động sản trong nước như Chính phủ cần kiểm tra lại các dự án liên quan đến kinh doanh nhà đất để có thể quản lý được tiến độ triển khai dự án nhằm phân loại và tạo sự bình đẳng trong đầu tư.

Bên cạnh đó, Bộ còn đề cập đến việc sửa đổi các chính sách điều chỉnh giá bán trên thị trường bất động sản của Nhà nước như thuế, lệ phí,… sao cho phù hợp với tình hình thị trường để tạo ra sự cân bằng hợp lý. Ngoài ra, các chế tài quy định về chính sách cho vay tín dụng cũng cần linh hoạt để mở ra cơ hội cho các pháp nhân và thể nhân tham gia trên thị trường bất động sản.

Quỹ đầu tư, tín dụng cho bất động sản, tiết kiệm, đơn vị tái cho vay với hình thức thế chấp nhà ở là các chế tài được bộ xây dựng đưa ra nhằm tăng thêm nguồn vốn và giải quyết tình trạng thiếu vốn của thị trường này. Việc Nhà nước lập ra các quy định pháp luật để quản lý và điều chỉnh các chế tài nêu trên sẽ giúp tập trung vốn và cho vay dài hạn với lãi suất không đổi.

Để tránh tình trạng giá bong bóng, các ngân hàng cần có sự quản lý thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo cân bằng giữa báo nợ của ngân hàng và số dư nợ thực tế trên thị trường bất động sản,… Công tác hoàn chỉnh các chính sách, quy định dành cho tín dụng trong ngành bất động sản cần nhanh chóng đẩy mạnh và sửa đổi phù hợp với mỗi loại hình kinh doanh nhà đất.